De LOTUS  Hoevelaken

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van De LOTUS  HOEVELAKEN

Woensdag 09-12-2015 komt Loes van Loon

 

Als U nog geen programma per email heeft ontvangen,

mail dan even naar delotushoevelaken@hccnet.nl en 

we sturen U zo spoedig mogelijk een exemplaar toe.

Iedere tweede en vierde woensdag van de maand, vakanties uitgezonderd, 

heten wij u van harte welkom.

Met het organiseren van demonstraties, lezingen en cursussen

willen wij ieder, die daarvoor openstaat,

ondersteunen in zijn of haar geestelijke groei.

Wij werken zonder winstoogmerk.

Het batig saldo van onze activiteiten komt

volledig ten goede aan "De Regenboogboom"

een vrijwilligersorganisatie die zich inzet

voor gehandicapte en ernstig zieke kinderen.

De bijeenkomsten vinden plaats in

"De Stoutenborgh"

Sportweg 25  

3871 HK Hoevelaken.
 

We beginnen om 20.00uur(zaal open 19.30)

en stoppen om 22.15uur.

Daarna is er tot 22.30 gelegenheid om na te praten.

De toegangsprijs is 6,50 EURO

 

 

Bezoekersteller